3. Sut mae dod yn rhoddwr byw

Dylai unrhyw un sydd am fod yn rhoddwr byw siarad â’r cydlynydd trawsblaniadau byw yn yr Uned Drawsblaniadau agosaf.

Yn y De, cysylltwch â:

029 20746 432 neu  Live.Donor.cav@wales.nhs.uk 

Yn y Gogledd, cysylltwch â:  

Living Transplant Coordinator
Renal Transplant Unit
Royal Liverpool University Hospital
Prescot Street
Lerpwl
L7 8XP

Ffôn: 0151 706 4725

Ble bynnag yr ydych yn byw, gallwch gofrestru i fod yn rhoddwr byw a dod o hyd i ragor o wybodaeth ar wefan Gwaed a Thrawsblaniadau'r GIG.