Mae’r adroddiad yn rhoi tystiolaeth ynglŷn ag i ba raddau y mae rhieni ag anabledd dysgu yn ymwneud â’r gwasanaethau gofal cymdeithasol plant neu’n cael eu gor-gynrychioli o fewn y gwasanaethau hynny.