Neidio i'r prif gynnwy

Rhestr o Enwau Lleoedd Safonol Cymru

Dyma gopi o Restr o Enwau Lleoedd Safonol Cymru, ynghyd â'r canllawiau safoni cysylltiedig.

Comisiynydd y Gymraeg sy’n gyfrifol am argymell ffurfiau safonol enwau lleoedd Cymru. Dros dro, tra bo gwefan newydd Comisiynydd y Gymraeg yn cael ei chreu, mae Llywodraeth Cymru yn lletya’r Rhestr o Enwau Lleoedd Safonol ar wefan BydTermCymru.

Gallwch chwilio am enw cyfan neu ran o enw drwy bori’r rhestr yn nhrefn yr wyddor neu drwy ddefnyddio ffwythiannau chwilio arferol eich cyfrifiadur. Cofiwch y gall hidlo yn ôl awdurdod lleol ei gwneud hi’n haws ichi ganfod y ffurf safonol dan sylw.

Mae modd i chi lawrlwytho’r rhestr dan drwydded agored. Mae rhagor o fanylion am y drwydded a’r hawlfraint ar waelod y dudalen.

Mae Panel Safoni Enwau Lleoedd y Comisiynydd yn defnyddio’r Canllawiau Safoni Cenedlaethol wrth lunio’i argymhellion. Ceir copi o’r Canllawiau Safoni Cenedlaethol ar waelod y dudalen.

Os nad ydych chi wedi llwyddo i ddod o hyd i'r enw roeddech chi’n chwilio amdano, neu os oes gennych chi ymholiad am ffurfiau safonol enwau lleoedd neu faterion cysylltiedig, gallwch anfon neges at: post@comisiynyddygymraeg.cymru.

Sylwch nad Gwasanaeth Cyfieithu Llywodraeth Cymru sydd yn gyfrifol am yr adnodd hwn.

Y drwydded a'r hawlfraint

© Comisiynydd y Gymraeg (2018)

Mae'r rhestr hon wedi'i thrwyddedu o dan y Drwydded Llywodraeth Agored v3.0 ac eithrio pan nodir yn wahanol. Yn cynnwys data Arolwg Ordnans © Hawlfraint a hawliau cronfa ddata’r Goron 2018.