Daeth yr ymgynghoriad i ben 17 Awst 2018.

Cyfnod ymgynghori:
25 Mai 2018 i 17 Awst 2018
Diweddarwyd ddiwethaf:

Manylion am y canlyniad

Crynodeb o’r ymatebion
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 447 KB

PDF
447 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Ymgynghoriad gwreiddiol

Rydym yn awyddus i gael sylwadau ar gynigion i ymestyn yr ardaloedd sy'n cael eu cynnwys yn y rheoliadau di-fwg ac i gael gwared ar rai o'r esemptiadau.

Dogfennau ymghynghori

Dogfen Ymgynghori
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 479 KB

PDF
479 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Asesiad o'r Effaith ar Hawliau Plant (Saesneg yn unig)
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 546 KB

PDF
546 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb (Saesneg yn unig)
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 276 KB

PDF
276 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Rheoliadau di-fwg
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 378 KB

PDF
378 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Asesiad Effaith Rheoleiddiol
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 481 KB

PDF
481 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Gwybodaeth ychwanegol

Rydym yn ymgynghori ar reoliadau drafft a fydd yn gwneud y canlynol: 

  • disodli'r rheoliadau di-fwg presennol mewn perthynas â'r gwaharddiad ar smygu a smygu mewn cerbydau preifat pan fydd rhywun dan 18 oed yn bresennol
  • ymestyn y gwaharddiad ar smygu i fannau y tu allan ar dir ysbytai, tir ysgolion, meysydd chwarae awdurdodau lleol, a mannau y tu allan i leoliadau gofal plant cofrestredig
  • ystyried dileu'r esemptiad ar gyfer ystafelloedd smygu mewn sefydliadau iechyd meddwl
  • ystyried dileu'r esemptiad ar gyfer ystafelloedd gwely lle y caniateir smygu mewn gwestai, tai llety, tafarndai, a chlybiau aelodau.