Neidio i'r prif gynnwy

Rydym am gael eich barn ar ddiwygiadau sy’n effeithio ar Reoliadau Asiantaethau Mabwysiadu (Cymru) 2005 a Rheoliadau Cynllunio Gofal, Lleoli ac Adolygu Achosion (Cymru) 2015.

Sut i ymateb

Ymgynghoriad yn cau:
2 Mawrth 2021
Lansiwyd yr ymgynghoriad ar:

Gwybodaeth ychwanegol

Roedd y Rheoliadau'n darparu ar gyfer:

  • lleddfu gofynion gweithdrefnol ac amserlenni ar gyfer cam 1 a cham 2 y broses gymeradwyo i ddarpar fabwysiadydd
  • ymestyn y cyfnod ar gyfer rhoi cymeradwyaeth dros dro i unigolyn weithredu fel rhiant maeth ar ran awdurdod lleol

Hoffem gael eich barn ar ymestyn y Rheoliadau hyn am 6 mis arall hyd at 30 Medi 2021.

Sut i ymateb

Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 2 Mawrth 2021, ar un o`r ffurfiau a ganlyn: