Skip to main content

5. Gwaith inswleiddio arall

Wrth ddarparu neu ymestyn system wresogi neu system ddŵr poeth, bydd angen dangos eich bod yn cynnig darpariaeth resymol drwy inswleiddio pibellau, cwndidau a chynwysyddion i safonau nad ydynt yn waeth na'r safonau a nodir yn y canllaw sy'n dwyn y teitl Domestic Heating Compliance Guide (PDF 970 Kb).

Rhannu’r dudalen hon