5. Gwaith inswleiddio arall

Wrth ddarparu neu ymestyn system wresogi neu system ddŵr poeth, bydd angen dangos eich bod yn cynnig darpariaeth resymol drwy inswleiddio pibellau, cwndidau a chynwysyddion i safonau nad ydynt yn waeth na'r safonau a nodir yn y canllaw sy'n dwyn y teitl Domestic Heating Compliance Guide (PDF 970 Kb).