Neidio i'r prif gynnwy

Daeth yr ymgynghoriad i ben 3 Gorffennaf 2013.

Cyfnod ymgynghori:
22 Mai 2013 i 3 Gorffennaf 2013
Diweddarwyd ddiwethaf:

Crynodeb o’r canlyniad

Mae'r crynodeb o ymatebion bellach ar gael ar wefan Defra (dolen allanol).

Ymgynghoriad gwreiddiol

Dyma ymgynghoriad ar y cyd ag Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (DEFRA). Rydym yn ymgynghori ynghylch mesurau i'w cynnwys yn y Bil Dŵr sydd wrthi'n cael ei baratoi.

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Hoffem glywed eich barn ynghylch a ddylai Gweinidogion Cymru a'r Ysgrifennydd Gwladol allu llunio rheoliadau yn ei gwneud yn ofynnol i gwmnïau cyflenwi dŵr fabwysiadu a chynnal pibellau dŵr rhwng y system gyhoeddus bresennol ac eiddo unigol.

Hoffem dderbyn sylwadau oddi wrth:

  • cwmnïau sy'n cyflenwi dŵr
  • defnyddwyr dŵr
  • datblygwyr
  • yswirwyr eiddo
  • plymwyr
  • cwmnïau atgyweirio a chynnal a chadw.

Gallwch weld y dogfennau ymgynghori ar wefan Defra (dolen allanol Saesneg yn unig).

Rhannu’r dudalen hon