Neidio i'r prif gynnwy

Esboniad o'r ffordd rydym yn rheoli ac yn disgwyl i bobl ddefnyddio ein sianeli cyfryngau cymdeithasol.

Cyhoeddwyd gyntaf:
21 Ionawr 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Rydym yn defnyddio gwahanol sianeli ar draws gwahanol blatfformau er mwyn helpu i gyfathrebu am ein gwaith.

Rydym am i'n cyfrifon fod yn fannau diogel a pharchus i bawb, felly rydym yn gofyn i chi ddilyn rhai rheolau syml. Wrth gwrs mae gennych berffaith ryddid i graffu, beirniadu a mynegi barn.

Rydym yn eich annog i:

  • gyhoeddi eich adborth
  • holi cwestiynau
  • adrodd eich straeon a'ch profiadau

Rydych yn gwbl gyfrifol am y cynnwys rydych chi'n ei gyhoeddi, ac unrhyw gynnwys rydych chi'n dewis ei rannu.

Os byddwn yn teimlo bod neges yn sarhaus neu bod y cynnwys yn amhriodol, byddwn yn ei dileu yn rhannol neu'n llwyr.

Byddwn yn dileu unrhyw neges sy'n cynnwys gwybodaeth bersonol.

Rydym yn cadw'r hawl i flocio ac adrodd am ddefnyddwyr sy'n cyhoeddi negeseuon:

  • difrïol neu anllad, er enghraifft rhai hiliol, rhywiaethol, homoffobig neu amlwg rywiol
  • dichellgar neu gamarweiniol
  • sy'n torri unrhyw gyfraith neu reoliadau
  • sy'n torri unrhyw hawliau eiddo deallusol
  • spam (negeseuon cyson negyddol neu ddifrïol sy'n ceisio pryfocio ymateb)
  • sy’n hysbysebion neu’n hyrwyddol

Sut rydym yn rheoli ein cyfrifon

Mae ein sianeli cyfryngau cymdeithasol yn cael eu cynnal gan weision sifil sy'n gorfod dilyn Cod y Gwasanaeth Sifil.

Rydym yn monitro'n cyfrifon rhwng 9am a 5pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener (heb gynnwys gwyliau cyhoeddus).

Byddwn bob amser yn gwneud ein gorau i ateb eich cwestiynau, ond gyda chynifer o negeseuon mae'n bosib na fyddwn yn medru ymateb i bob ymholiad.

Bydd ymholiadau neu gwestiynau nad oes modd eu hateb drwy'r cyfryngau cymdeithasol yn cael eu hatgyfeirio i'r man mwyaf priodol.

Byddwn yn gwneud ein gorau i roi'r wybodaeth gywir i chi. Os byddwn yn gwneud camgymeriad, byddwn yn ceisio cywiro'r sefyllfa a darparu'r wybodaeth gywir yn gyflym.

Rhowch wybod i ni os byddwch chi'n credu i ni wneud camgymeriad, neu os y gwelwch chi unrhyw beth sy'n amhriodol neu'n peri pryder yn eich barn chi.

Rydym yn cadw'r hawl i ddileu ein cyfrifon ar unrhyw adeg.