Skip to main content

Ateb Group

Jane Robinson

Ffôn: 01437 673688

Ardaloedd

Sir Benfro

Cewch ragor o wybodaeth ar wefan Ateb Group.

Newport City Homes

Ardaloedd

Casnewydd

Cewch ragor o wybodaeth ar wefan Newport City Homes.

Pobl Living

Pam Bickel

Ffôn: 01633 233881

Ardaloedd

Caerffili, Sir Gar, Castell-nedd Port Talbot, Abertawe a Casnewydd

Cewch ragor o wybodaeth ar wefan Pobl Living.

United Welsh

Michelle Collins

Ffôn: 029 2085 8100

Ardaloedd

Caerdydd a Chaerffili

Cewch ragor o wybodaeth ar wefan United Welsh.

Lansiwyd y cynllun hwn fis Chwefror 2018. Os nad ydych yn gallu cael hyd i landlord cofrestredig yn eich ardal leol, gallwch gofrestru eich diddordeb er mwyn cael gwybod pan ddaw rhagor o eiddo ar gael.

Rhannu’r dudalen hon