Yn cynnwys data yn ôl rhanbarth domisil, math o raglen dysgu drwy brentisiaeth, grŵp oedran, sector, a rhyw rhwng Chwefror i Ebrill 2019.