Mae’r Rhaglen Plant Iach Cymru yn rhaglen iechyd cyffredinol ar gyfer pob teulu gyda phlant oed 0 - 7 ar gyfer Ionawr i Mawrth 2019.

Prif bwyntiau

  • Derbyniodd 92% o blant cymwys eu cysylltiad ar ddiwrnod 10-14 (y gyfradd uchaf o holl gysylltiadau).
  • Derbyniodd 54% o blant cymwys eu cysylltiad yn 3.5 mlwydd oed (y gyfradd isaf o holl lensiau cyffwrdd).
  • Derbyniwyd 74% o gysylltiadau gan blant cymwys mewn ardaloedd Dechrau’n Deg, o’i gymharu â 78% mewn ardaloedd nad ydynt yn rai Dechrau’n Deg.

Cyhoeddwyd data ar StatsCymru.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Ffôn: 0300 025 5050

Cyfryngau

Ffôn: 0300 025 8099