Skip to main content

Mae Rhaglen Mesur Plant yn mesur uchder a phwysau plant dosbarth derbyn ar gyfer Medi 2018 i Awst 2019.

Mae manylion y datganiad rheolaidd hwn wedi newid

Dyddiad datganiad blaenorol:

Rheswm am newid:

Gohiriwyd y cyhoeddi oherwydd bod angen ail-flaenoriaethu adnoddau yn Iechyd Cyhoeddus Cymru. Ar hyn o bryd, nid yw’n bosibl darparu dyddiad pendant ar gyfer y cyhoeddi. Fodd bynnag, bydd cyhoeddiad yn cael ei wneud ymlaen llaw ynglŷn â’r dyddiad a hynny cyn gynted â phosibl, yn unol â’r Cod Ymarfer.

Rhannu’r dudalen hon