Rydym am greu Cymru sy'n iach ac egnïol, yn ffyniannus a diogel, yn uchelgeisiol ac yn dysgu, ac yn unedig a chysylltiedig.

Cyhoeddwyd gyntaf:
20 Medi 2016
Diweddarwyd ddiwethaf:

Yn yr casgliad hwn

Symud Cymru Ymlaen

Mae Symud Cymru Ymlaen yn nodi sut y bydd y Llywodraeth hon yn darparu mwy o swyddi o ansawdd gwell drwy economi gryfach a thecach, yn gwella a diwygio ein gwasanaethau cyhoeddus, ac yn adeiladu Cymru unedig, gysylltiedig a chynaliadwy.

Ffyniant i Bawb

Mae’r strategaeth hon yn edrych ar yr ymrwymiadau o Symud Cymru Ymlaen, yn eu rhoi mewn cyd-destun hirdymor, ac yn amlinellu sut y maent yn cyd-fynd â’r gwaith y mae gwasanaeth cyhoeddus ehangach Cymru yn ei wneud i osod y sylfeini er mwyn sicrhau ffyniant i bawb.