Neidio i'r prif gynnwy

Rydym eisiau gwella mynediad i wasanaethau deintyddol ac annog pobl i ofalu am iechyd y geg.

Cyhoeddwyd gyntaf:
5 Chwefror 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Nid yw ein rhaglen diwygio’r contract deintyddol newydd bellach yn mesur perfformiad yn seiliedig ar unedau o weithgarwch deintyddol yn unig.

Yn hytrach, mae’n canolbwyntio ar:

  • atal
  • gwella mynediad at wasanaethau deintyddol
  • defnyddio sgiliau’r tîm deintyddol cyfan
  • hunanofal

Mae’r gwaith hwn yn flaenoriaeth yn ein strategaeth gwella iechyd y geg. Mae hefyd yn rhan o ymateb ein gwasanaethau deintyddol ac iechyd y geg i Cymru Iachach: Ein cynllun hirdymor ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol 

Bydd rhannu arferion gorau a syniadau ar gyfer gwella yn ein galluogi i gael gwell gwerth o’n cyllid ar gyfer gwasanaethau a rhaglenni deintyddol.

Hyd yma mae 30 y cant o bractisau yng Nghymru yn cymryd rhan yn y rhaglen. Ein nod yw cynnwys 50 y cant o bractisau erbyn mis Hydref 2020.

Rhannu’r dudalen hon