Cynllun Rownd yn agor Rownd yn cau Dyddiad penderfynu ar y datganiad o ddiddordeb
Cynllun Buddsoddi mewn Busnesau Bwyd 17 Hydref 2019 28 Tachwedd 2019 16 Ionawr 2020
Galluogi Adnoddau Naturiol a Llesiant yng Nghymru 28 Hydref 2019 22 Tachwedd 2019  
Grant Busnes i Ffermydd 2 Mawrth 2020 10 Ebrill 2020