Neidio i'r prif gynnwy
Cynllun Rownd yn agor Rownd yn cau  
Cynllun Cydweithredu a Datblygu'r Gadwyn Gyflenwi – 
(Camau Peilot ar gyfer Cymorth Cydlyniant Cymunedol ac Adfer Gwyrdd)
30 Medi 2020 30 Hydref 2020  

Y Cynllun Buddsoddi mewn Busnesau Bwyd

1 Hydref 2020 29 Hydref 2020  

Cynllun Cydweithredu a Datblygu'r Gadwyn Gyflenwi – 
(OCVO – Ymwrthedd Gwrth-ficrobaidd)

5 Hydref 2020 16 Tachwedd 2020  
Grant Busnes i Ffermydd – Gorchudd iard 9 Tachwedd 2020 18 Rhagfyr 2020  
Creu Coetir Glastir 10 - cyfalaf 16 Tachwedd 2020 15 Ionawr 2021  
Y Cynllun Datblygu Cadwyni Cyflenwi a Chydweithio – (Twristiaeth Bwyd) 3 Rhagfyr 2020 31 Rhagfyr 2020  
Y Cynllun Datblygu Cadwyni Cyflenwi a Chydweithio (Dulliau Arloesol a Thwf Cydweithredol) 3 Rhagfyr 2020 7 Ionawr 2021  
Y Cynllun Datblygu Cadwyni Cyflenwi a Chydweithio (Bwyd – y Cynllun Adfer o COVID-19) 17 Rhagfyr 2020 Chwefror 2021  
Cyflenwi a Chydweithio  (Camau Gweithredu Peilot ar gyfer Twf Gwyrdd a’r Economi Gylchol) 17 Rhagfyr 2020 11 Chwefror 2021  
Grantiau Bach Glastir: Carbon 11 Ionawr 2021 19 Chwefror 2021  
Y Grant Cynhyrchu Cynaliadwy (NM) 1 Chwefror 2021 12 Mawrth 2021  

Y Cynllun Buddsoddi mewn Busnesau Pren

1 Mawrth 2021 9 Ebrill 2021  

Y Grant Busnes i Ffermydd

1 Mawrth 2021 9 Ebrill 2021  
Y Cynllun Buddsoddi mewn Busnesau Gwledig (Anamaethyddol) 26 Ebrill 2021 4 Mehefin 2021  
Y Cynllun Buddsoddi mewn Busnesau Gwledig (Bwyd) 22 Mawrth 2021 21 Ebrill
2021
 
Grant Busnes i Ffermydd – Gorchudd iard 18 Mai 2021 25 Mehefin 2021  
Adfer Coetir Glastir 9 18 Mai 2021 25 Mehefin 2021  
Grantiau Bach Glastir: Tirwedd a Pryfed Peillio 18 Mai 2021 25 Mehefin 2021