Neidio i'r prif gynnwy

Nod y rhaglen Cefnogi Pobl yw helpu a chefnogi pobl agored i niwed i fyw yn annibynnol.

Rhan o:
Cyhoeddwyd gyntaf:
25 Mawrth 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

Rydym yn rhoi cyllid i awdurdodau lleol ei wario ar brosiectau sydd â’r nod o helpu pobl i fyw yn eu cartrefi eu hunain neu dai â chymorth.

Gall brosiectau gynnwys:

 • cymorth i helpu i atal digartrefedd
 • cymorth i helpu pobl i fyw yn annibynnol
 • cymorth i helpu pobl i fyw yn eu cartref eu hunain, mewn hostel neu mewn tai gwarchod

Pwyllgorau Cydweithredol Rhanbarthol

Mae’r pwyllgorau yn gweithio gyda phartneriaid. Maent yn gwneud argymhellion ynglŷn â sut y dylid gwario’r gronfa ym mhob ardal.

Mae 6 pwyllgor ar gyfer yr awdurdodau lleol:

 • Caerdydd a Bro Morgannwg
  • Caerdydd
  • Bro Morgannwg
 • Gwent
  • Caerffili
  • Sir Fynwy
  • Casnewydd
  • Torfaen
 • Y Canolbarth a’r Gorllewin
  • Powys
  • Sir Benfro
  • Ceredigion
  • Sir Gaerfyrddin
 • Cwm Taf
  • Rhondda Cynon Taf
  • Merthyr Tudful
 • Bae’r Gorllewin
  • Abertawe
  • Pen-y-Bont ar Ogwr
  • Castell Nedd Port Talbot
 • Gogledd Cymru
  • Ynys Môn
  • Gwynedd
  • Conwy
  • Sir Ddinbych
  • Wrecsam
  • Y Fflint

Rhagor o wybodaeth

I gael cymorth a chyngor am gefnogaeth yn ymwneud â thai, cysylltwch â’ch awdurdod lleol.