Neidio i'r prif gynnwy

Rheolau pysgota draenogiaid y môr sy'n berthnasol i bysgodfeydd draenogiaid môr masnachol a hamdden.

Cyhoeddwyd gyntaf:
18 Chwefror 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

Pysgodfeydd draenogiaid môr masnachol

Rhaid i bob cwch sy’n pysgota am ddraenogiaid môr yn fasnachol:

 • yn is-adrannau ICES:
  • IVb
  • IVc
  • VIId
  • VIIe
  • VIIf
  • VIIh, ac
 • mewn dyfroedd o fewn 12 milltir fôr o’r llinellau sylfaen o dan sofraniaeth y DU yn is-adrannau ICES:
  • VIIa
  • VIIg

fod wedi’u hawdurdodi i gadw draenogiaid môr.

Bydd pysgota am ddraenogiaid môr yn fasnachol yn cael ei wahardd drwy gydol mis Chwefror a Mawrth 2022.

Mae’r terfynau a ganlyn yn berthnasol i gychod sydd wedi’u hawdurdodi i ddal a glanio draenogiaid môr:

 • terfyn sgil-ddalfa mewn treillrwyd ddyfnforol o 5% ar gyfer pob taith bysgota
 • terfyn sgil-ddalfa mewn treillrwyd ddyfnforol o 250kg dros dau fis
 • sgil-ddalfa mewn rhwyd sân o 5% ar gyfer pob taith bysgota
 • sgil-ddalfa mewn rhwyd sân o 520kg dros dau fis
 • terfyn dalfa drwy fachyn a lein o 5.7 tunnell y flwyddyn
 • terfyn dalfa mewn rhwyd ddrysu wedi’i gosod o 1.4 tunnell y flwyddyn

Nid yw draenogiaid môr yn ddarostyngedig i’r rhwymedigaethau glanio. Felly, mae’n rhaid taflu’n syth yn ôl i’r môr:

 • unrhyw ddraenogiaid môr sy’n cael eu dal sy’n fwy na’r swm yr awdurdodir i’ch cwch ei lanio, ac
 • unrhyw ddraenogiaid môr sy’n rhy fach (llai na 42cm)

Dylech gysylltu â Llywodraeth Cymru cyn prynu cwch newydd neu gwch i ddisodli hen un gyda’r bwriad i bysgota am ddraenogiaid môr. Bydd hyn yn ein galluogi i gadarnhau a oes gan gwch awdurdodiad dilys i bysgota am ddraenogiaid môr ac a oes modd ei drosglwyddo i berchennog newydd.

Os ydych yn disodli cwch sydd ag awdurdodiad i bysgota am ddraenogiaid môr:

 • byddwn yn ystyried trosglwyddo’r awdurdodiad cyhyd â bod injan a thunelledd y cwch sy’n cymryd lle’r hen un ddim yn fwy
 • rhaid ichi gael cymeradwyaeth gan Lywodraeth Cymru bod modd trosglwyddo’r awdurdodiad cyn ymrwymo i brynu’r cwch.

Os ydych yn gwerthu cwch yr ydych yn bwriadu ei ddisodli ac yn dymuno cadw’r awdurdodiad i bysgota am ddraenogiaid môr:

 • rhaid ichi ddweud wrth y prynwr y bydd y cwch yn colli ei awdurdodiad i ddal draenogiaid môr unwaith  bydd y cwch wedi’i drosglwyddo
 • dylech gael tystiolaeth ysgrifenedig oddi wrth y prynwr i gadarnhau ei fod yn deall y sefyllfa

Pysgodfeydd draenogiaid môr hamdden

Ar gyfer pysgodfeydd hamdden, gan gynnwys o’r glannau, yn is-adrannau ICES:

 • IVb
 • IVc
 • VIa
 • VIIa i VIIk

caniateir i bob person lanio terfyn o ddau bysgodyn rhwng 1 Mawrth a 30 Tachwedd 2022. Dim ond yn ystod y misoedd a ganlyn y bydd y terfyn dal a rhyddhau yn berthnasol i bysgotwyr hamdden

 • Ionawr 2022
 • Chwefror 2022
 • Rhagfyr 2022