Neidio i'r prif gynnwy

Sut rydym yn rheoli pysgodfa'r cregyn moch yn mharth Cymru.

Cyhoeddwyd gyntaf:
13 Rhagfyr 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:

Trwyddedau cregyn moch

Rydym yn cyflwyno system rheoli pysgodfeydd cregyn moch newydd ym mharth Cymru. Mae mesurau newydd yn cael eu cyflwyno i:

  •  warchod y stoc cregyn moch, a
  •  sicrhau cynaliadwyedd y bysgodfa drwy reolaeth addasol

O 1 Mawrth 2022, bydd angen trwydded arnoch i bysgota'n fasnachol ar gyfer cregyn moch gyda photiau gan ddefnyddio cwch modur. Byddwn yn rhoi'r trwyddedau gydag amodau y gellir eu hamrywio o bryd i'w gilydd i ddiogelu'r stoc.

Cyfnod caniatáu: 1 Mawrth 2022 i 28 Chwefror 2023

Terfyn Dal Blynyddol (ACL): 5,298 tunnell

Dyma gyfanswm y cregyn moch y gall pob cwch a ganiateir ei gymryd gyda'i gilydd yn ystod cyfnod trwydded.

Terfyn Dal Misol Hyblyg (MCL)

Mawrth

50 tonnes

Gorffennaf

 

Tachwedd

 

Ebrill

 

Awst

 

Rhagfyr

 

Mai

 

Medi

 

Ionawr

 

Mehefin

 

Hydref

 

Chwefror

 

Dyma uchafswm y cregyn moch y gall pob lcwch a ganiateir ei gymryd mewn mis penodol. Bydd pob cwch a ganiateir yn cael yr un MCL, a gaiff ei ddiweddaru yma bob mis.

Byddwn yn defnyddio'r MCL i sicrhau nad yw’n uwch na’r ACL. Bydd hyn hefyd yn sicrhau bod buddiannau y bysgodfa'n cael ei ledaenu ar draws cyfnod y drwydded yn unol â phatrymau pysgota hanesyddol. (Gweler Pysgodfa cregyn y moch – y fethodoleg ar gyfer cyfrif terfynau dal Ffigur 2 a Ffigur 3 ar dudalen 12 a 13)

Cyfanswm y Ddalfa wedi'i Lanio: 0 tunnell

Dyma gyfanswm y cregyn moch a laniwyd hyd yma yn ystod cyfnod y trwydded hwn.

Canllawiau

Pysgodfa cregyn moch: canllawiau 2022 i 2023 
Mae hyn yn esbonio sut y byddwn yn rheoli pysgodfa'r cregyn moch ym mharth Cymru.

Ffurfleni

Pysgodfa cregyn moch - gwnewch gais am drwydded rhwng 2022 i 2023 

Gwneud cais am drwydded i bysgota am gregyn moch gyda photiau ym mharth Cymru:

Ar hyn o bryd rydym yn gweithio ar y ffurflenni y bydd eu hangen arnoch:

Byddwn yn ychwanegu'r ffurflenni yma wrth iddynt ddod ar gael.

Os ydych yn cael problemau gydag unrhyw un o'r ffurflenni hyn, cysylltwch â ni:

Adroddiadau

Deddfwriaeth

Gorchymyn Trwyddedau Pysgota am Gregyn y Moch (Cymru) 2021 
Yn gwneud darpariaeth ar gyfer trefn drwyddedu i bysgota am gregyn moch gyda photiau ym mharth Cymru o 1 Mawrth 2022.

Gorchymyn Pysgota am Gregyn Moch (Cymru) (Diwygio) 2019

Gorchymyn Pysgota am Gregyn Moch (Cymru) 2019 
Gwneud darpariaeth ar gyfer isafswm daliad, cludo a glanio o 65mm ym mharth Cymru.

Ymgyngoriadau

Eich data

Pysgodfa cregyn moch - hysbysiad preifatrwydd 
Yn esbonio sut rydym yn defnyddio'r data rydych wedi'i ddarparu i ni.