Skip to main content

Mae’r aelodaeth yn cynnwys sefydliadau partner mewn sectorau megis busnes, addysg a llywodraeth leol.

Caiff 6 o benodiadau cyhoeddus eu dewis ar sail teilyngdod drwy’r broses penodiadau cyhoeddus:

 • David (Dai) Davies
 • Yr Athro Richard Davies
 • Dr Grahame Guilford
 • Joy Kent
 • Sian Price
 • Beth Winkley

Llywodraeth Leol

 • Lowri Gwilym
 • Rob Stewart
 • Cyngh. Dyfrig Siencyn
 • Cyngh. Ronnie Hughes

Busnes a Menter

 • Peter Crews
 • Julie Cook
 • Tom Whyatt
 • Paul Byard
 • Rudi Plaut

Y Trydydd Sector

 • Derek Walker
 • Phil Fiander

Addysg

 • Iestyn Davies
 • Dr David Blaney
 • Yr Athro David Shepherd

Amgylchedd

 • Arfon Williams
 • Rhian Jardine

Ffermio a Busnesau Gwledig

 • Charlotte Priddy/ Rachel Lewis-Davies

Llywodraeth Cymru

 • Duncan Hamer (Yr Economi, Sgiliau a Adnoddau Naturiol)
 • Rachel Garside-Jones (Addysg a Sgiliau)

Llywodraeth y DU (Canolfan Byd Gwaith, yr Adran Gwaith a Phensiynau)

 • Helen Matthews

Grwpiau Gweithredu Lleol LEADER

 • Lowri Owain

Cyrff Cydraddoldeb a Gwrth-wahaniaethu

 • Gwag

Rhannu’r dudalen hon