Beth rydym yn ei wneud

Mae’r Pwyllgor Llifogydd ac Erydu Arfordirol yn cynghori ar reoli perygl llifogydd ac erydu arfordirol.

Cyswllt

Llywodraeth Cymru sy’n darparu’r cymorth gweinyddol ar gyfer y Pwyllgor Llifogydd ac Erydu Arfordirol.

Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw geisiadau am wybodaeth, ymatebion i ymgyngoriadau, ymholiadau ynghylch y wefan hon neu gwestiynau mwy cyffredinol ar gyfer y Pwyllgor.

Pwyllgor Llifogydd ac Erydu Arfordirol
Llywodraeth Cymru
Y Gangen Llifogydd
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ

risgllifogyddarfordirol@llyw.cymru