Neidio i'r prif gynnwy

Gwybodaeth am gyfarfodydd y pwyllgor.

Lleoliad a’r calendr

Cynhelir  tri chyfarfod bob blwyddyn, yn y gogledd a’r de: Chwefror (y de), Mehefin (y gogledd) a Hydref (y de).

Dyddiadau ac Amserau’r cyfarfodydd

Cynhelir y cyfarfodydd ar y dydd Iau cyntaf neu ail ddydd Iau bob mis, fel arfer, rhwng 10.30 a 3.30 o’r gloch.

Cadeirydd

Bydd Prif Ystadegydd Llywodraeth Cymru neu dirprwy enwebedig yn cadeirio’r cyfarfodydd.

Papurau a chyfieithiadau

Bydd papurau ar gael ar y wefan cyn pob cyfarfod; ni fydd pecynnau ar gael ar ddiwrnod y cyfarfod. Bydd gwasanaeth cyfieithu ar y pryd ar gael os bydd digon o bobl yn y cyfarfod yn dymuno siarad Cymraeg, yn ôl safonau iaith Gymraeg Llywodraeth Cymru.