Neidio i'r prif gynnwy

Ei Uchelder Brenhinol Dug Caeredin, 10 Mehefin 1921 i 9 Ebrill 2021

Darllenwch am y trefniadau yn dilyn marwolaeth Dug Caeredin

Rydym yn gofyn am eich barn ar y Rheoliadau Pŵer Cymhwysedd Cyffredinol (Diben Masnachol) (Amodau) (Cymru) drafft a'r cynnig y dylai cynghorau cymuned sy'n bodloni meini prawf penodol gael pŵer i fasnachu.

Sut i ymateb

Ymgynghoriad yn cau:
11 Mehefin 2021
Lansiwyd yr ymgynghoriad ar:

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Mae Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 yn rhoi pŵer cymhwysedd cyffredinol i awdurdodau lleol cymwys. Gall awdurdodau ddefnyddio'r pŵer cyffredinol i wneud pethau at ddiben masnachol.

Rydym yn ymgynghori ar Reoliadau sy'n ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau baratoi achos busnes cyn defnyddio'r pŵer cyffredinol yn y modd hwn.

Rydym yn ymgynghori ar y cynnig i gynghorau cymuned sy’n gymwys i ymarfer eu pwerau cyffredinol dderbyn y pwerau i fasnachu yn eu swyddogaethau arferol. 

Dogfennau ymghynghori

Atodiad A: fersiwn ddrafft o Reoliadau'r Pwer Cymhwysedd Cyffredinol (Diben Masnachol) (Amodau) (Cymru) 2021 , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 306 KB

PDF
306 KB
Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Atodiad B: asesiad effaith rheoleiddiol drafft , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 284 KB

PDF
284 KB
Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Sut i ymateb

Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 11 Mehefin 2021, ar un o`r ffurfiau a ganlyn:

Ffurflen ar-lein

Post

Lawrlwythwch y ffurflen ymateb.

Cwblhewch a dychwelyd i:

Yr Is-adran Cyllid a Phartneriaethau Gweithlu Llywodraeth Leol
Llywodraeth Cymru
Parc Cathays
Caerdydd 
CF10 3NQ