Neidio i'r prif gynnwy

Yn y canllaw hwn

2. Pwy sy'n gymwys

I fod yn gymwys ar gyfer cynllun Rhanberchnogaeth – Cymru:

  • rhaid ichi allu dangos i’r Landlord Cymdeithasol Cofrestredig/awdurdod lleol un nai nad yw’ch cartref yn ddigonol neu na allwch bellach fforddio byw yn eich cartref presennol
  • nid ydych yn gallu prynu cartref sy'n diwallu eich anghenion heb gymorth gan gynllun Prynu Cartref – Cymru
  • rhaid ichi fedru cael morgais i gynnwys eich cyfraniad chi a chynilion ar gyfer costau eraill sydd ynghlwm wrth brynu cartref
  • rhaid ichi fod yn gallu bodloni'r meini prawf penodol a osodwyd gan bob awdurdod lleol/Landlord Cymdeithasol Cofrestredig sy'n gweithredu'r cynllun
  • nid ydych yn cael Budd-dal Tai neu wedi ei gael yn ystod y 12 mis cyn ichi wneud cais am gymorth

Ansicr ai dyma'r cynllun ichi?

Defnyddiwch y chwiliwr i ddod o hyd i'r cynlluniau y gallwch chi fanteisio arnyn nhw.