Neidio i'r prif gynnwy

Mae argaeledd y cynllun ledled Cymru yn seiliedig ar yr angen am dai ac asesiadau awdurdodau lleol o'r cynlluniau sydd fwyaf addas i ddiwallu eu hanghenion tai.  Felly efallai na fydd y cynllun ar gael yn eich ardal leol.

Blaenau Gwent

Cyngor Bwrdeisdref Sirol Blaenau Gwent
Ffôn - 01495 354600
E-bost - housing@blaenau-gwent.gov.uk

Bro Morgannwg

Cyngor Bro Morgannwg
Ffôn - 01446 700111
E-bost - housingstrategy@valeofglamorgan.gov.uk

Pen-y-bont ar Ogwr

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Ffôn - 01656 643643
E-bost - housing@bridgend.gov.uk

Caerffili

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili
Ffôn - 01443 864548
E-bost - supportingpeople@caerphilly.gov.uk

Casnewydd

Cyngor Dinas Casnewydd
Ffôn - 01633 656 656
E-bost - info@newport.gov.uk

Ceredigion

Cyngor Sir Ceredigion
Ffôn - 01545 574123
E-bost - housingregister@ceredigion.gov.uk

Conwy

Grŵp Cynefin Cyf
Ffôn - 0300 111 2122
E-bost - affordablehomes@GrwpCynefin.org

Gwynedd

Grŵp Cynefin Cyf
Ffôn - 0300 111 2122
E-bost - affordablehomes@GrwpCynefin.org

Merthyr Tudful

Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful
Ffôn - 01685 725452
E-bost - housing@merthyr.gov.uk

Powys

Cyngor Sir Powys
Ffôn - 01597 827464 
E-bost - housing@powys.gov.uk

Rhondda Cynon Taf

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf
Ffôn - 01443 425678
E-bost - homestep@rctcbc.gov.uk

Sir Ddinbych

Grŵp Cynefin Cyf
Ffôn - 0300 111 2122
E-bost - affordablehomes@GrwpCynefin.org

Sir Gar

Cyngor Sir Gar
Ffôn - 01554 899389
E-bost - Housing@carmarthenshire.gov.uk

Sir y Fflint

Grŵp Cynefin Cyf
Ffôn - 0300 111 2122
E-bost - affordablehomes@GrwpCynefin.org

Sir Ynys Môn

Grŵp Cynefin Cyf
Ffôn - 0300 111 2122
E-bost - affordablehomes@GrwpCynefin.org

Sir Fynwy

Cyngor Sir Fynwy
Ffôn - 01633 644644
E-bost - housingoptions@monmouthshire.gov.uk

Sir Penfro

Pembrokeshire County Council
Ffôn - 01437 764551 
E-bost - hp&ateam@pembrokeshire.gov.uk

Sirol Castell-nedd Port Talbot

Cyngor Castell-nedd Port Talbot
Ffôn - 01639 685207
E-bost - housing.strategy@npt.gov.uk

Torfaen

Cyngor Bwrdeisdref Sirol Torfaen
Ffôn - 01495 742629
E-bost - help2own@torfaen.gov.uk