Neidio i'r prif gynnwy

Datblygu sylfaen dystiolaeth amgylcheddol ar gyfer ardal forol Cymru.

Cyhoeddwyd gyntaf:
1 Awst 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

Mae'r prosiect hwn yn datblygu'r sylfaen dystiolaeth amgylcheddol ar gyfer y sectorau canlynol:

  • ynni llif llanw
  • egni tonnau
  • dyframaethu

Mae'r prosiect yn canolbwyntio ar ardal forol Cymru a bydd yn helpu i lywio cynllunio morol yng Nghymru.

Rydym wedi nodi bod y tri sector hyn yn flaenoriaeth i'r prosiect hwn fel a nodir:

  • maent o bwysigrwydd strategol
  • nid oes ganddynt sail dystiolaeth fanwl hygyrch, gymhwysol, addas i'r diben a strwythuredig
  • gellir casglu a dehongli setiau data manwl a thystiolaeth newydd

Mae'r prosiect hwn wedi derbyn cyllid drwy Gronfa'r Môr a Physgodfeydd Ewrop. Ariennir hyn gan yr Undeb Ewropeaidd a Llywodraeth Cymru.

Image
logo Cronfeydd Strwythurol a Buddesoddi Ewropeaidd