Mae'r profion yn helpu i sicrhau bod cwestiynau’r arolwg yn ddibynadwy, yn ddilys, yn ddiduedd ac yn sensitif.