Neidio i'r prif gynnwy

Diweddariadau fframwaith y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol.

Cyhoeddwyd gyntaf:
24 Hydref 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

Fframwaith gwasanaethau cyfreithiol gan gyfreithwyr y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol

Rydym wedi cyhoeddi hysbysiad gwybodaeth ymlaen llaw ar gyfer caffael ail fersiwn y fframwaith hwn. I gael rhagor o wybodaeth ac i gofrestru eich diddordeb, ewch i GwerthwchiGymru

Cynhaliwyd digwyddiadau ymgysylltu â chyflenwyr yng Ngogledd a De Cymru yn ystod mis Hydref 2019.

Gellir dod o hyd i amserlen y digwyddiadau hyfforddi a seminarau a ddarperir gan y cwmnïau cyfreithiol drwy fframwaith gwasanaethau cyfreithiol gan gyfreithwyr y GCC ar GwerthwchiGymru.

Seilwaith ymgynghoriaeth adeiladu

Rydym wedi dechrau'r broses gaffael ar gyfer adnewyddu'r gwasanaethau sy'n cael eu cwmpasu ar hyn o bryd gan NPS-PS-0027 (seilwaith ac ystadau) ac NPS-PS-0028 (cyfleusterau a gwasanaethau ychwanegol). Cynhaliwyd cyfarfod cychwynnol grŵp ffocws cwsmeriaid ar 25 Hydref yn y Drenewydd. Os hoffech gael eich cynnwys mewn gohebiaeth yn y dyfodol, anfonwch e-bost at NPSProfessionalservices@llyw.cymru.

Casglu arian parod

Mae fframwaith casglu arian parod y GCC bellach wedi dod i ben. Ni fyddwn yn adnewyddu'r cytundeb hwn, ond mae fframwaith YPO ar gael i gyrff sector cyhoeddus Cymru.