Skip to main content

Mae’r cyfnod cofrestru ar gyfer Procurex Cymru 2020, a gynhelir ar 18 Mawrth yn y Motorpoint Arena yng Nghaerdydd, bellach ar agor.

Cyhoeddwyd gyntaf:
28 Hydref 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

Rhannu’r dudalen hon

Dyma ddigwyddiad caffael mwyaf Cymru, sy’n dod â sefydliadau allweddol o bob rhan o’r farchnad caffael ynghyd am ddiwrnod o arloesi, cydweithio ac addysg.

Thema barhaus ym marchnad y sector gyhoeddus heddiw yw’r angen i wireddu gwell gwerth am arian drwy gaffael mwy craff. Mae Procurex Cymru wedi’i gynllunio’n benodol i helpu prynwyr a chyflenwyr i gwrdd â heriau effeithlonrwydd heddiw ac yn y dyfodol, yn ogystal â gwella sgiliau a galluoedd cyffredinol.

Bydd y digwyddiad yn cynnig:

  • Arena’r Prif Siaradwyr: Dewch i glywed gan arbenigwyr blaenllaw a fydd yn trafod y polisïau diweddaraf sy’n effeithio ar rolau prynu yn y sector cyhoeddus. Mae Rebecca Evans AC, Y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd, eisoes wedi ei chadarnhau fel cyflwynydd.
  • Parthau Rhwydweithio a Chydweithio
  • Pafiliwn Caffael Llywodraeth Cymru
  • Pafiliwn Caffael NWSSP
  • Arddangosfa Cynnyrch gan gynnwys dros 80 o gyflenwyr

Peidiwch ag anghofio bod hefyd modd cofrestru ar gyfer Gwobrau GO Cymru 2019/20 a gynhelir ar y noson, sef 18 Mawrth 2020, yng Ngwesty’r Mercure, Caerdydd.

Mae Gwobrau GO Cymru yn dathlu rhagoriaeth ar arloesedd ym mhob agwedd o gaffael cyhoeddus, ac mae pob sefydliad yn gallu cofrestru am ddim. Mae ceisiadau’n cau ddechrau mis Ionawr, felly peidiwch ag oedi cyn cyflwyno’ch cais.

Rhannu’r dudalen hon