Neidio i'r prif gynnwy

Beth i'w wneud os ydych yn cael trafferth talu eich rhent i'ch landlord, cyngor neu gymdeithas dai, a chymorth i'w dalu.

Cyhoeddwyd gyntaf:
18 Mai 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Rhentu oddi wrth landlord preifat neu asiant gosod eiddo

Os ydych yn cael trafferth talu eich rhent, neu fod gennych ddyledion rhent yn daladwy, rhaid i chi wneud y canlynol:

  • trafod gyda’ch landlord neu asiant gosod eiddo
  • parhau i dalu eich rhent (os oes modd)

Dylech hefyd ystyried cytuno ar gynllun ad-daliadau â’ch landlord. Mae’n bosibl ei fod wedi gohirio ad-daliadau morgais drwy gytundeb gyda’u darparwyr morgais. Holwch am hyn pan fyddwch yn trafod.

Help i dalu eich rhent a’ch biliau

Gallech fod yn gymwys i gael Grant Caledi i Denantiaid os bydd gennych ôl-ddyledion rhent sydd wedi cronni oherwydd COVID-19. Caiff ceisiadau eu gwneud drwy'r Awdurdodau Lleol.

Os ydych yn poeni am dalu eich rhent neu filiau'r cartref, gallwch ffonio Llinell Gymorth Cyngor ar Bopeth ar gyfer y Sector Rhentu Preifat. Mae hwn yn wasanaeth cyfrinachol ac annibynnol sy'n rhad ac am ddim. Mae'r gwasanaeth yn cynnig cyngor i denantiaid ar ffyrdd y gallant wneud y mwyaf o'u hincwm a rheoli dyled – gyda'r bwriad o'u helpu i dalu eu rhent os yw'n bosibl, a chadw eu tenantiaethau.

Gallech hefyd gael cymorth gan Shelter Cymru.

Gallech hefyd gael cymorth ariannol i helpu i dalu eich rhent a’ch biliau yn sgil pandemig y coronafeirws.

Rhentu oddi wrth awdurdod lleol neu gymdeithas dai

Rhaid i chi wneud y canlynol:

  • trafod gyda’ch awdurdod lleol neu gymdeithas dai
  • parhau i dalu eich rhent (os oes modd)

dylech hefyd ystyried cytuno ar gynllun ad-daliadau â’ch awdurdod lleol neu gymdeithas tai.