Neidio i'r prif gynnwy

Beth i'w wneud os ydych yn cael trafferth talu eich rhent i'ch landlord, cyngor neu gymdeithas dai, a chymorth i'w dalu.

Cyhoeddwyd gyntaf:
18 Mai 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Rhaid i’ch landlord roi rybudd cyn gallu eich troi allan o’ch cartref. 

Rhentu oddi wrth landlord preifat neu asiant gosod eiddo

Os ydych yn cael trafferth talu eich rhent, neu fod gennych ddyledion rhent yn daladwy, rhaid i chi wneud y canlynol:

  • trafod gyda’ch landlord neu asiant gosod eiddo
  • parhau i dalu eich rhent (os oes modd)

Dylech hefyd ystyried cytuno ar gynllun ad-daliadau â’ch landlord. Mae’n bosibl ei fod wedi gohirio ad-daliadau morgais drwy gytundeb gyda’u darparwyr morgais. Holwch am hyn pan fyddwch yn trafod.

Help i dalu eich rhent a’ch biliau

Os nad ydych wedi gallu talu eich rhent oherwydd y coronafeirws a bod gennych ôl-ddyledion rhent, gallwch wneud cais am fenthyciad oddi wrth undeb credyd. Dysgwch sut i wneud cais am y Benthyciad Arbed Tenantiaeth.

Mae’n bosibl hefyd cael help gan arbenigwr dyledion yn Cyngor ar Bopeth Cymru. Gallant esbonio’r opsiynau sydd ar gael i chi.

Cysylltu â Cyngor ar Bopeth Cymru

Gallech hefyd gael cymorth ariannol i helpu i dalu eich rhent a’ch biliau yn sgil pandemig y coronafeirws.

Rhentu oddi wrth awdurdod lleol neu gymdeithas dai

Rhaid i chi wneud y canlynol:

  • trafod gyda’ch awdurdod lleol neu gymdeithas dai
  • parhau i dalu eich rhent (os oes modd)
  • dylech hefyd ystyried cytuno ar gynllun ad-daliadau â’ch awdurdod lleol neu gymdeithas tai.