Neidio i'r prif gynnwy

Beth i’w wneud os na fedrwch chi dalu eich morgais, os ydych chi wedi methu taliad neu os yw eich benthycwr yn ceisio adfeddiannu eich cartref.

Cyhoeddwyd gyntaf:
15 Mai 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Mae’n annhebygol y bydd eich cartref yn cael ei adfeddiannu am 3 mis os na fedrwch chi dalu eich morgais.

Rhaid i chi wneud y canlynol:

  • parhau i dalu eich morgais (os gallwch)
  • siarad â’ch benthycwr morgais (efallai y gallwch wneud cais am ohirio taliadau am 3 mis)
  • cytuno ar gynllun ad-dalu gyda’ch benthycwr morgais

Os bydd eich benthycwr yn ceisio adfeddiannu eich cartref

Nid oes modd i’ch benthycwr fynd â chi i’r llys tan o leiaf 23 Awst 2020.

Mae unrhyw gamau llys ar gyfer adfeddiannu wedi’u gohirio nes 23 Awst 2020. Mae’r llysoedd hefyd wedi gohirio pob achos o adfeddiannu.

Rhannu’r dudalen hon