Neidio i'r prif gynnwy

Beth i’w wneud os ydych yn cael problemau wrth dalu eich rhent, morgais, treth gyngor neu filiau trydan a nwy a biliau eraill yr aelwyd.

Cyhoeddwyd gyntaf:
18 Mai 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Talu eich rhent

Rhaid i’ch landlord roi rybudd cyn gallu eich troi allan o’ch cartref. 

Os ydych chi'n cael trafferth talu eich rhent, rhaid i chi siarad â’ch landlord neu asiantaeth gosod eiddo, efallai y bydd modd iddynt eich helpu.

Darllenwch ein canllawiau ynghylch beth i’w wneud os ydych yn cael trafferth talu eich rhent.

Talu eich morgais

Mae’n annhebygol y bydd eich cartref yn cael ei adfeddiannu am 3 mis os na fyddwch yn medru talu eich morgais.

Os ydych yn cael trafferth talu eich morgais, rhaid i chi siarad â’ch darparwr morgais, efallai y bydd modd iddynt eich helpu.

Darllenwch ein canllawiau ynghylch beth i’w wneud os ydych yn cael trafferth talu eich morgais.

Treth Gyngor

Os ydych yn cael trafferth talu eich treth gyngor, efallai y gallwch gael cymorth gan ddibynnu ar eich amgylchiadauCysylltwch â’ch awdurdod lleol.

Biliau trydan a nwy

Os ydych yn cael trafferth talu eich biliau cyfleustodau, neu os oes gennych ôl-ddyledion, dylech siarad â’ch cyflenwr.

Mae Llywodraeth y DU wedi cytuno gyda’r cyflenwyr ynni na fyddwch yn colli eich cyflenwad os na allwch dalu eich bil yn ystod yr argyfwng coronafeirws.

Gallai’ch cyflenwr gynnig cynllun ad-daliadau newydd i chi.

Talu gan ddefnyddio mesurydd rhagdaliadau neu dalu wrth fynd ymlaen

Os ydych yn poeni am roi arian yn eich mesurydd gan eich bod yn hunanynysu, siaradwch â’ch cyflenwr ynni am gymorth allai fod ar gael i chi.

Biliau dŵr

Siaradwch â’ch cyflenwr dŵr os ydych yn cael trafferth talu eich biliau neu os oes gennych ôl-ddyledion. Gallai’ch cyflenwr gynnig cynllun ad-daliadau newydd i chi.

Prydau ysgol am ddim

Bydd plant yn parhau i gael prydau ysgol am ddim er bod yr ysgol ar gau. Dylech gysylltu â’ch awdurdod lleol.

Banciau bwyd

Mae banciau bwyd a grwpiau lleol sy’n dosbarthu bwyd yn y gymuned yn gwneud popeth o fewn eu gallu i barhau i ddarparu cyflenwadau brys o fwyd yn ystod y pandemig, Edrychwch am eich banc bwyd lleol, neu eich grŵp cymunedol lleol.

Biliau eraill yr aelwyd

Banciau, cardiau credyd neu fenthyciadau

Dylech siarad â’ch banc, cyflenwr cerdyn credyd neu ddarparwr benthyciad os ydych yn poeni bod dyledion yn cronni yn ystod y pandemig. Efallai y bydd modd iddynt gynnig cynllun ad-daliadau newydd i chi neu helpu mewn ffordd arall.

Ffôn symudol, band eang neu drwydded teledu

Dylech siarad â’ch darparwr ffôn symudol neu ddarparwr band eang os ydych yn poeni am eich bil. Efallai y bydd modd iddynt gynnig cynllun ad-daliadau newydd i chi neu eich helpu i gadw’ch cysylltiad mewn ffordd arall.

Os ydych yn poeni am dalu eich trwydded deledu gallwch reoli eich taliadau ar-lein.