Skip to main content

Daeth yr ymgynghoriad i ben 12 Gorffennaf 2019.

Cyfnod ymgynghori:
2 Mai 2019 i 12 Gorffennaf 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

Adolygu ymatebion

Mae ymatebion i'r ymgynghoriad hwn yn cael ei adolygu ar hyn o bryd. Bydd manylion am y canlyniad yn cael eu cyhoeddi yma maes o law.

Ymgynghoriad gwreiddiol

Mae Llywodraeth Cymru, Llywodraeth y DU, Llywodraeth yr Alban, a'r Adran Amaethyddiaeth, yr Amgylchedd a Materion Gwledig yng Ngogledd Iwerddon yn ceisio barn ar y cyd ar brisio carbon yn dilyn Brexit.

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Mae System Masnachu Allyriadau'r UE (EU ETS) yn rhan hanfodol o bolisi'r UE i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd ac mae'n arf allweddol ar gyfer lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr mewn modd cost-effeithiol.

Rydym yn ymgynghori ar gynllun masnachu allyriadau yn y DU (UK ETS) sy'n gysylltiedig â System Masnachu Allyriadau'r UE (EU ETS).

Mae cynllun cysylltiedig yn caniatáu

 • mynediad i farchnad fwy
 • mwy o gyfleoedd lleihau
 • gostyngiadau allyriadau mwy cost-effeithiol i fusnesau yn y DU

Mae'r ymgynghoriad hefyd yn amlinellu opsiynau wrth gefn, gan gynnwys:

 • y DU yn cyflwyno ei ETS DU ei hun
 • cyflwyno treth ar garbon
 • cymryd rhan yng ngham 4 o'r EU ETS

Digwyddiadau

Fel rhan o raglen ar y cyd o ddigwyddiadau rydym yn gwahodd rhanddeiliaid i fynychu un o'r digwyddiadau rydym wedi'u trefnu: 

 • Llundain, 22 Mai
 • Gogledd Iwerddon, 30 Mai
 • Gogledd Cymru (Cyffordd Llandudno), 03 Mehefin: cofrestrwch yma  
 • De Cymru (Abertawe), 05 Mehefin: cofrestrwch yma
 • Yr Alban, 12 Mehefin

I sicrhau eich lle, bydd angen i chi gofrestru cyn 28 Mai 2019.

Mae'r ymgynghoriad hwn yn cael ei gynnal ar GOV.UK

Rhannu’r dudalen hon