Adnodd ar gyfer darparwyr addysg ar sut gallant leihau cost y diwrnod ysgol.