Mae Prifysgol Caerdydd wedi sicrhau £3.6m o gyllid yr UE i greu cyfleuster ymchwil newydd a fydd yn helpu diwydiannau Cymru i ddatblygu cynnyrch glanach, rhatach a mwy gwyrdd.

Cyhoeddwyd gyntaf:
10 Mehefin 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:
Prifysgol Caerdydd yn sicrhau £3.6m o gyllid yr UE ar gyfer cyfleuster ymchwil wyddonol newydd

Rhannu’r dudalen hon

Bydd yr EMF (Electron Microscope Facility) yn cael ei adeiladu ar Gampws Arloesi'r Brifysgol ar Heol Maendy, ac yn cefnogi ymchwil o'r radd flaenaf mewn catalyddu - y broses o gyflymu adweithiau cemegol i ddatblygu ffyrdd rhatach, glanach a mwy diogel o gynhyrchu nwyddau.

Bydd y cyfleuster yn cynnwys cyfres o ficrosgopau arbennig o sensitif y genhedlaeth nesaf er mwyn caniatáu i ymchwilwyr astudio deunyddiau a phrosesau ar raddfa atomig. 

Cafwyd cymorth hefyd gan £750,000 o fuddsoddiad gan Sefydliad Wolfson a £4.3m gan Brifysgol Caerdydd.

Dywedodd y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Brexit, Jeremy Miles:

"Bydd y buddsoddiad hwn yn cefnogi prosiectau ymchwil sylweddol ar y cyd rhwng Prifysgol Caerdydd a byd diwydiant, gan arwain at ddatblygu technegau cynhyrchu newydd, arloesol a chynaliadwy.

"Bydd ymchwil yn y cyfleuster hwn hefyd yn helpu'r Deyrnas Unedig i newid i fod yn economi cynaliadwy, carbon isel - ac yn rhoi hwb i Brifysgol Cymru, a Chymru gyfan, fel canolfan ar gyfer astudiaethau gwyddonol.

"Mae Cymru'n parhau i elwa'n aruthrol ar gyllid yr Undeb Ewropeaidd, a dyma enghraifft arall o'r buddsoddiad hwn yn cryfhau ein heconomi gan ein gosod unwaith eto ar flaen y gad."

Dywedodd yr Athro Rudolf Allemann, Dirprwy Is-ganghellor a Phennaeth Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg:

"Does dim un cyfleuster tebyg i'r EMF yn bodoli yng Nghymru. Mae gan y cyfleuster rôl hanfodol i'w chwarae i gefnogi busnesau yn y De-ddwyrain, gan feithrin darganfyddiadau arloesol a gwella enw da Caerdydd am ymchwil ac arloesi o'r radd flaenaf.”

Dros y degawd diwethaf, mae prosiectau wedi'u hariannu gan yr UE yng Nghymru wedi creu dros 48,000 o swyddi a 13,000 o fusnesau newydd, gan helpu 86,000 o bobl yn ôl i gael gwaith.