Neidio i'r prif gynnwy

Data ar gost net cynhwysion a nifer yr eitemau a gafodd eu rhoi ar bresgripsiwn gan feddygon teulu ac a’u dosbarthwyd yn y gymuned ar gyfer Ebrill 2021 i Fawrth 2022.