Adroddiad sy'n cynnwys gwybodaeth am eitemau presgripsiwn a chost net cynhwysion ar gyfer Ebrill 2018 i Mawrth 2019.