Neidio i'r prif gynnwy

Os ydych wedi cofrestru gyda meddyg teulu yng Nghymru mae hawl gennych i bresgripsiynau am ddim gan fferyllydd yng Nghymru.

Os ydych yn byw yng Nghymru ond wedi cofrestru gyda meddyg teulu yn Lloegr byddwch yn cael cerdyn hawl. Mae hyn yn caniatáu i fferyllfa yng Nghymru ddosbarthu bresgripsiwn a roddir yn Lloegr am ddim. 

Os nad oes gennych gerdyn hawl ond rydych yn cael triniaeth yn rheolaidd yn Lloegr, efallai byddwch yn gorfod talu amdani. Gallwch wneud cais am ad-daliad oddi wrth Bartneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru.

Os ydych yn byw yng Nghymru ac mae gennych Dystysgrif Eithrio Meddygol, ni fydd raid ichi dalu am eich presgripsiwn lle bynnag yn y DU y caiff ei roi neu ei ddosbarthu.

Rhannu’r dudalen hon