Neidio i'r prif gynnwy

Gwybodaeth reoli a ddarparwyd gan awdurdodau lleol yng Nghymru ar bresenoldeb disgyblion mewn Ysgolion a gynhelir ar gyfer 7 i 22 Medi 2020.

Ansawdd

Mae'r data hwn yn wybodaeth reoli a ddarperir gan awdurdodau lleol yng Nghymru. Mae'n cynnwys presenoldeb ym mhob ysgol feithrin, gynradd, ganol, uwchradd ac arbennig a gynhelir ac mae'n cynnwys disgyblion o bob oed. Cesglir y data bob dydd.

Nid yw’r data hyn wedi mynd drwy’r un lefel o sicrhau ansawdd ag ystadegau swyddogol a gellid diwygio’r data yn y dyfodol. Dylid trin y ffigurau fel dros dro.

Heddiw rydym hefyd yn cyhoeddi crynodeb o bresenoldeb wythnosol ar gyfer pob awdurdod lleol. Mae data ar y lefel hon yn fwy debygol o newid ac adolygiad dilynol na data ar gyfer Cymru. Dylai'r data hwn hefyd gael ei drin fel data dros dro ac nid ydym yn argymell gwneud cymariaethau rhwng awdurdodau lleol.

Mae disgyblion nad ydynt yn yr ysgol oherwydd salwch COVID-19 yn cael eu cofnodi fel absenoldeb awdurdodedig. Yn Lloegr cofnodir bod disgyblion o'r fath yn bresennol. Ni ddylid  cymharu'r data.

Prif bwyntiau

Mae'r data wedi'i ddiwygio o ddydd Llun 14 Medi ymlaen i gynnwys data diweddaraf gan  awdurdodau lleol.

  • Mynychodd 82% o ddisgyblion yr ysgol ddydd Mawrth 22 Medi, i fyny o’r 81% y diwrnod blaenorol.
  • Roedd presenoldeb wythnosol ar gyfartaledd am yr wythnos a ddechreuodd 14 Medi yn 81%, sy'n uwch na'r cyfartaledd o 72% dros wythnos 7 Medi.

Cefndir a chyd-destun

Cyhoeddodd y Gweinidog Addysg gynlluniau ‘yn ôl i’r ysgol’ ar 9 Gorffennaf. Roedd hyn yn cynnwys cyfnod o bythefnos o 1 Medi lle gallai ysgolion gael yr hyblygrwydd i ganolbwyntio ar grwpiau blwyddyn â blaenoriaeth. Y diwrnod cyntaf y disgwylid yr holl ddisgyblion yn ôl yn yr ysgol oedd dydd Llun 14 Medi.

Cyhoeddwyd canllawiau gweithredol i ysgolion o dymor yr hydref ar 13 Gorffennaf ac mae'n cynnwys canllawiau ar gofnodi presenoldeb.

O ddydd Mercher 16 Medi 2020 ymlaen byddwn yn cyhoeddi'r wybodaeth hon bob dydd am 9:30 yb. Rydym yn gwneud hyn i ddarparu crynodeb diweddar ac amserol o batrymau presenoldeb mewn ysgolion yn yr amgylchiadau unigryw hyn wrth iddynt agor eu drws i bob disgybl o 14 Medi. Byddwn yn adolygu amledd y cyhoeddiad hwn a byddwn yn addasu yn ôl yr angen yn seiliedig ar amgylchiadau newidiol ac adborth defnyddwyr.

Fe fyddwn yn cyhoeddi data awdurdodau lleol ar gyfer yr wythnos flaenorol bob dydd Mercher o 24 Medi 2020 ymlaen.

Statws Ystadegau Gwladol

Nid yw’r ystadegau hyn yn Ystadegau Gwladol. Cynhyrchwyd yr ystadegau hyn yn gyflym mewn ymateb i ddatblygiadau cenedlaethol a lleol.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Presenoldeb plant yn ysgolion a gynhelir yng Nghymru: 7 i 22 Medi 2020 (dros dro)
, math o ffeil: ODS, maint ffeil: 9 KB

ODS
9 KB
Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rhannu’r dudalen hon