Neidio i'r prif gynnwy

Mae Ann Hallet yn rhedeg Hallets Real Cider o fferm Blaengawney ger Caerffili.  Wedi'i sefydlu yn 2006, mae'n cynhyrchu seidr drwy ddefnyddio cyfuniad o ddulliau traddodiadol a modern.

Mae Hallets yn masnachu gyda'r Iseldiroedd a Lithiwania, a hefyd yn mewnforio nwyddau o sawl gwlad arall yn yr UE. Mae hefyd yn dibynnu ar gyflenwadau o gwmnïau eraill yn y DU sy'n mewnforio o'r UE.

Wrth baratoi ar gyfer Brexit, mae Ann yn esbonio:

"Rydym wedi trafod gyda rhai cyflenwyr yr ydym yn gwybod sy'n mewnforio o'r UE gan ofyn iddynt am yr hyn y maent yn ei wneud i sicrhau bod eu cyflenwadau yn parhau. Rydym yn sylweddoli os bydd ein costau yn cynyddu'n sylweddol oherwydd tariffau, yna bydd ein gwerthiannau yn gostwng gan na fydd cwsmeriaid am dalu prisiau uwch am ein cynhyrchion. Credwn fod perygl sylweddol i hyfywedd ein busnes seidr os yw'r DU yn ymadael â'r UE heb gytundeb.

Ychwanega Ann ei bod wedi gwneud cais i Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi (HMRC) i gael mynediad i weithdrefnau allforio symlach.

Mae hefyd yn cael y newyddion diweddaraf gan y Food and Drink Foundation.

Y diwydiant bwyd a diod: Paratoi ar gyfer Brexit

Cyngor ar baratoi busnesau ar gyfer Brexit ac mae offeryn hunanasesu ar gael ar Busnes Cymru.

Gall busnesau bwyd a diod gael mynediad i hunanasesiad a chyngor sydd wedi'u teilwra'n arbennig ar eu cyfer nhw. I ofyn am ddiagnosteg, e-bostiwch: cywain@menterabusnes.co.uk

Bydd cynghorydd yna yn trefnu ymweliad i gyflawni diagnosteg. Bydd hyn yn helpu'ch busnes i fod yn gydnerth ac i sicrhau bod eich holl feysydd busnes yn cael eu hystyried cyn Brexit.

Lawrlwytho'r dudalen hon fel PDF. . Maint Ffeil 87 KB.

Maint Ffeil 87 KB. Efallai na fydd y ffeil hon yn gyfan gwbl hygyrch.