Neidio i'r prif gynnwy

Dylech gymryd prawf llif unffordd os nad oes symptomau gyda chi a'ch bod dros 11 oed.

Cyhoeddwyd gyntaf:
4 Mawrth 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:

Trosolwg

Os ydych chi dros 11 oed, dylech gymryd Profion Llif Unffordd (LFT) yn rheolaidd a rhoi gwybod am y canlyniadau. Mae profion LFT ar gael i bawb am ddim.

Ar gyfer pobl heb symptomau COVID-19 y mae profion llif unffordd. Os oes gennych chi symptomau COVID-19, mae angen i chi gael prawf PCR (ar gov.uk).

Yn ogystal â phrofi’n rheolaidd, dylech hefyd gymryd prawf LFT:

  • os ydych yn mynd i fod mewn sefyllfa risg uwch, gan gynnwys treulio amser mewn mannau prysur neu dan do
  • cyn i chi ymweld â phobl sydd â risg uwch o salwch difrifol o COVID-19
  • os ydych yn teithio i rannau eraill o Gymru neu’r DU
  • os ydych wedi’ch adnabod fel cyswllt agos i rywun sydd wedi cael prawf positif.

Sut i gael profion llif unffordd

fallwch gael profion llif unffordd drwy:

Profi mewn ysgolion, colegau a meithrinfeydd

  • Yn ystod y tymor byddwch yn cael profion LFT drwy eich ysgol, coleg neu feithrinfa (ar gyfer staff).
  • Fe'ch cynghorir i wneud prawf dair gwaith yr wythnos a rhoi gwybod am y canlyniadau.
  • Nid oes angen i blant oed cynradd ac iau wneud profion rheolaidd.

Profi gweithwyr a phrofi mewn prifysgolion

  • Mae rhai cyflogwyr a phrifysgolion yn cynnig profion llif unffordd. Gofynnwch i’ch cyflogwr neu eich prifysgol a yw’n darparu profion LFT.

Rhoi gwybod am eich canlyniadau llif unffordd

Ar ôl i chi wneud eich prawf llif unffordd, mae angen i chi roi gwybod am y canlyniadau.

Mae angen i chi roi gwybod am yr holl ganlyniadau o fewn 24 awr, boed yn bositif, yn negatif neu'n amhendant. Adroddwch eich canlyniadau ar gov.uk neu drwy ffonio 119.

Mae hyn yn helpu ein dealltwriaeth o gyfraddau COVID 19 cyfredol. Mae'n golygu bod brigiadau newydd yn cael eu nodi. Mae hefyd yn ein helpu i ddeall sut mae profion yn cael eu defnyddio.

Beth i'w wneud os cewch chi ganlyniad positif prawf llif unffordd

Hunanynyswch ar unwaith os cewch ganlyniad prawf llif unffordd positif a dilynwch y canllawiau hunanynysu.

Sut mae'r profion yn gweithio