Rhestr o’r gwefannau y mae’n rhaid i ysgolion eu defnyddio i drosglwyddo’u data’n ddiogel.