Neidio i'r prif gynnwy

Crynodeb, amserlen a sut yr ydym yn ymgynghori.

Cyhoeddwyd gyntaf:
28 Mehefin 2018
Diweddarwyd ddiwethaf:

Crynodeb

Statws y Prosiect: wrthi'n ystyried
Rhanbarth/sir: Sir y Fflint

Rydym ni, ar y cyd ag Asiant Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru, wedi comisiynu Mott MacDonald a’u partneriaid Richard, Morehead & Laing i ystyried opsiynau ar gyfer y bont.

 

Pam rydym yn ei wneud

Mae’r bont bresennol dros yr A494 mewn cyflwr gwael ar hyn o bryd a mae angen inni edrych ar yr opsiynau i gael un yn ei lle.

Pont Afon Dyfrdwy

Cynnydd presennol

Rydym wedi ystyried:

  • gwella amseroedd teithio
  • lleihau tagfeydd
  • cerddwyr a beicwyr
  • effaith ar adeiladu ac
  • effaith amgylcheddol

Rydym wedi cynnal amrywiol arolygon gan gynnwys arolygon amgylcheddol, geodechnegol, traffig a thopograffig.

Cynhaliwyd gweithdai gyda’r prif randdeiliaid ac ymgynghoriad cyhoeddus rhwng Tachwedd 2018 a Chwefror 2019.

Rydym wedi dewis opsiwn a ffefrir a fydd yn cynnwys croesfan newydd dros yr afon ar gyfer traffig tua’r gorllewin ac yn ailddefnyddio’n rhannol y bont bresennol dros Afon Ddyfrdwy ar gyfer traffig tua’r dwyrain.

Bydd tair lôn a llain galed yn estyn o Afon Ddyfrdwy i gyffordd Queensferry a fydd yn cynnwys gerbytffordd oddi ar-lein ar gyfer traffig tua’r gorllewin.

Bydd hynny’n cynnal llif y traffig ac yn tarfu cyn lleied â phosibl ar y gwaith adeiladu.

Amserlen

Digwyddiadau gwybodaeth i’r cyhoedd: haf 2018
Pennu cynllun a ffefrir: hydref 2018
Ymgynghoriad cyhoeddus: hydref 2018
Cyhoeddi Gorchmynion drafft: gwanwyn 2019
Cyhoeddi datganiad amgylcheddol: gaeaf 2019/20
Ymchwiliad Cyhoeddus (os oes angen): 2019
Amcangyfrif o ddyddiad dechrau adeiladu (yn amodol ar gymeradwyaeth y Gweinidog): 2021

Camau nesaf

Byddwn yn cyhoeddi Gorchmynion drafft a Datganiad Amgylcheddol ddiwedd 2019/dechrau 2020.

Byddwn yn cynnal arddangosfeydd o’r Gorchmynion drafft lle bydd tîm y prosiect ar gael i ateb eich cwestiynau.

Sut yr ydym yn ymgynghori

Rydym wedi a byddwn yn parhau i gynnal digwyddiadau a fydd yn rhoi’r cyfle i chi weld ein cynigion.

Byddwn yn cynnal arddangosfeydd ar y cynigion ar gyfer y cynllun ddechrau 2019 a hoffem glywed eich barn.

Ymgynghoriadau cyhoeddus

Gwnaethon ni gynnal digwyddiadau i rannu gwybodaeth â’r cyhoedd yn Queensferry a Glannau Dyfrdwy ym mis Gorffennaf 2018.

Cynhalion ni ymgynghoriad cyhoeddus 12 wythnos rhwng Tachwedd 2018 a Chwefror 2019. Mae’r ymatebion wedi’n helpu i ddewis yr opsiwn a ffefrir ar gyfer y cynllun.