Rydym am glywed eich barn, eich syniadau a’ch dyheadau ar gyfer ein moroedd. Bydd Brexit a'n moroedd yn helpu i lunio ein polisïau ar gyfer pysgodfeydd yn y dyfodol wrth i’r DU baratoi i ymadael â’r Undeb Ewropeaidd.

Sut i ymateb

Ymgynghoriad yn cau:
21 Awst 2019
Lansiwyd yr ymgynghoriad ar:

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Rydym yn ymgynghori ar y cam cyntaf o greu polisi newydd, trefn reoli, a deddfwriaeth.    

Rydym am gael eich barn ar:

 • reoli pysgodfeydd
 • pysgodfeydd cynaliadwy
 • cyfleoedd i bysgota
 • pysgod cregyn a dyframaethu
 • masnach
 • twf ac arloesi
 • cynaliadwyedd fflyd
 • tystiolaeth
 • cymorth cyllido  

Cyfarfodydd Ymgynghori Brexit a’n Moroedd

Mae pob cyfarfod rhwng 6.30 to 8.30 yr hwyr. Danfonwch ebost i gadw lle: Marine.Fisheries.EU.Exit@gov.wales

 • 4 Gorffennaf – Gwesty Ashburnham, Porth Tywyn
 • 8 Gorffennaf – Gwesty Celtic Royal Hotel, Caernarfon
 • 11 Gorffennaf – Gwesty’r Marine, Aberystwyth
 • 15 Gorffennaf - Lord Nelson, Aberdaugleddau
 • 16 Gorffennaf - Canolfan Hamdden Dwyfor, Pwllheli

Dogfennau ymghynghori

Dogfen ymgynghori
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 2 MB

PDF
2 MB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Sut i ymateb

Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 21 Awst 2019, ar un o`r ffurfiau a ganlyn:

Ffurflen ar-lein

Post

Lawrlwythwch y ffurflen ymateb.

Cwblhewch a dychwelyd i:

Is-adran y Môr a Physgodfeydd 
Llywodraeth Cymru 
Parc Cathays 
Caerdydd  
CF10 3NQ