Data ar gyfer pobl ifanc yn ôl oedran, rhyw, rhanbarth ac awdurdod lleol ar gyfer Hydref 2018 i Medi 2019.