Skip to main content

Data ar gyfer pobl ifanc yn ôl oedran, rhyw, rhanbarth ac awdurdod lleol.

Cyhoeddwyd gyntaf:
6 Mawrth 2012
Diweddarwyd ddiwethaf:

Cyhoeddiadau blaenorol

Gwybodaeth bellach

Bydd data pennawd ar gyfer y 3 prif gyfres o ddata yn ymwneud â phobl ifanc nad ydynt mewn addysg, gwaith na hyfforddiant (NEET) yn cael ei gyhoeddi yn chwarterol, gyda adrodd ystadegol blynyddol.

Rhannu’r dudalen hon