Neidio i'r prif gynnwy

Data ar gyfer pobl ifanc yn ôl oedran, rhyw, rhanbarth ac awdurdod lleol.

Cyhoeddwyd gyntaf:
6 Mawrth 2012
Diweddarwyd ddiwethaf:

Cyhoeddiadau blaenorol

Gwybodaeth bellach

Bydd data pennawd ar gyfer y 3 prif gyfres o ddata yn ymwneud â phobl ifanc nad ydynt mewn addysg, gwaith na hyfforddiant (NEET) yn cael ei gyhoeddi yn chwarterol, gyda adrodd ystadegol blynyddol.

Pobl ifanc heb fod mewn addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant (NEET), 2019: canslo

Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. Mae ein datganiad yn egluro hyn ymhellach ac, yn unol â chanllawiau gan y Swyddfa Rheoleiddio Ystadegau, mae'r penderfyniad wedi'i wneud i ganslo y cyhoeddiad.

Rhannu’r dudalen hon