Adroddiad blynyddol sydd yn cynnwys gwybodaeth am blant ar orchmynion gofal ac mewn lleoliadau.