Adroddiad blynyddol sy’n cyflwyno gwybodaeth ar asesiadau o’r angen ar gyfer cynlluniau gofal a chymorth.