Adroddiad blynyddol sy’n cyflwyno gwybodaeth ar asesiadau o’r angen ar gyfer cynlluniau gofal a chymorth.

Cyhoeddwyd gyntaf:
31 Hydref 2017
Diweddarwyd ddiwethaf:

Y cyhoeddiad diweddaraf

Cyhoeddiadau blaenorol

Hysbysiad terfynu

Yn dilyn adborth gan ddefnyddwyr o’n hystadegau, rydym yn cyfuno nifer o gyhoeddiadau i greu un cyhoeddiad mwy o faint ar weithgarwch Gwasanaethau Cymdeithasol yng Nghymru ar gyfer 2018-19. Bydd hwn yn rhoi darlun mwy cydlynol o weithgarwch gwasanaethau cymdeithasol ac yn cynnwys mwy o wybodaeth i roi darlun ehangach. Bydd y cyhoeddiad newydd hwn, Gweithgarwch Gwasanaethau Cymdeithasol, yn cynnwys gwybodaeth a gyhoeddwyd yn flaenorol yn y datganiadau ystadegol canlynol:  Oedolion sy'n derbyn gofal a chymorth, Plant sy'n derbyn gofal a chymorth, Diogelu oedolion a Maethu preifat. Er mwyn cynnwys rhywfaint o wybodaeth ar wariant lefel uchel yn y datganiad ar gyfer y flwyddyn adrodd dan sylw, byddwn yn cyhoeddi ar 23 Hydref 2019.