Gwybodaeth am nifer y tai mewn amlfeddiannaeth ac am gyflwr eiddo preswyl a aseswyd gan awdurdodau lleol dan y System Mesur Iechyd a Diogelwch ar gyfer Tai.

Mae manylion y datganiad rheolaidd hwn wedi newid

Dyddiad datganiad blaenorol:

Rheswm am newid:

Mae’r cyhoeddiad hwn wedi ei ohirio er mwyn caniatáu amser ychwanegol i ddilysu a sicrhau ansawdd y data.