Adroddiad blynyddol sy'n cynnwys gwybodaeth am nifer y tai mewn amlfeddiannaeth (HMOs) ac am gyflwr eiddo preswyl a aseswyd gan awdurdodau lleol dan y System Mesur Iechyd a Diogelwch ar gyfer Tai.