Defnyddiwch i greu proffiliau ar gyfer:

  • gweinidogion (cofiwch holi’r Tîm Digidol Corfforaethol cyn creu gweinidogion)
  • Prif swyddog y sefydliad (ee y prif weithredwr neu’r cadeirydd)
  • Uwch Reolwyr y sefydliad
  • uwch swyddogion sy’n arweinwyr cyhoeddus (ee Prif Gynghorydd Gwyddonol, Prif Swyddog Meddygol)

Peidiwch â:

  • chreu tudalennau i unrhyw un arall